Depositphotos_5733050_original.jpg

MEDIACJE 

WYGRANA - WYGRANY
USŁYSZANA - USŁYSZANY

Mediacje jest to dobrowolna, kierowana rozmowa, której celem jest wzajemne usłyszenie się stron, zrozumienie oraz wypracowanie porozumienia i satysfakcjonujących obie strony rozwiązań. 

W ARETE od 2011 roku mediujemy wykorzystując metodę Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Jest to narzędzie dzięki któremu każda ze stron konfliktu doświadcza rozpoznania,  usłyszenia i uznania swoich potrzeb. 

Mediacje wykorzystamy w życiu:

  • osobistym - mediując konflikty wewnętrzne, rodzinne czy też sąsiedzkie;

  • zawodowym - wewnątrzorganizacyje oraz miedzyorganizacyjne. 

Każda mediacja poprzedzona jest spotkaniem premediacyjnym z każdą ze stron, podczas którego deklarują one swój stosunek do mediacji, osobiste oczekiwania i punkt widzenia. W przypadku podtrzymania chęci mediacji zostaje ustalony wspólny dla obu stron termin spotkania.

Pojedyńcze spotkanie mediacyjne trwa 90 minut.